12.-16.09.2011. - U Splitu održana radionica 'Usavršavanje inspektora zaštite okoliša i predstavnika ključnih dionika'


U prostorijama Županijskog suda u Splitu, odnosno u Centru Pravosudne akademije, od 12. do 16. rujna održana je radionica 'Usavršavanje inspektora zaštite okoliša i predstavnika ključnih dionika'. Radionica je dio drugog, završnog, modula obuke za inspektore zaštite okoliša i predstavnike ključnih dionika.

Obuka se provodi u okviru Twinning projekta IPA 2008 'Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih dijela protiv okoliša', kojeg u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi Uprava za inspekcijske poslove i Inspekcija zaštite okoliša sa zemljom partnerom Austrijom i uz suradnju s Nizozemskom, Švedskom i Belgijom,

Na ovoj radionici, uz inspektore zaštite okoliša iz Područnih jedinica Split, Dubrovnik i Gospić, sudjelovali su i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova odnosno Policijskih uprava Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici Općinskog državnog odvjetništva Split, kao i predstavnici Ministarstva financija odnosno Carinskih ispostava Kamensko, Vinjani Donji, Krasovići, Metković te Slobodne zone u Splitu, zatim inspektor zaštite prirode iz Ministarstva kulture i vodopravni inspektor Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, kao i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Lučke kapetanije Split te Državne uprave za zaštitu i spašavanje odnosno Županijskog centra 112 iz Splita.
 

Na radionici su prezentirane sljedeće teme:
 1. Kaznena djela protiv okoliša – medij: voda, zrak, tlo
 2. Suradnja i koordinacija – austrijska praksa s naglaskom na prepoznavanje i istraživanje kaznenih djela protiv okoliša
 3. Nepoštivanje propisa – uloga obavještajne službe u istražnim radnjama
 4. Razmjena iskustava vezano za suradnju nadležnih tijela u borbi protiv prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša
 5. Interpolov memorandum: razlozi za procesuiranje kaznenih djela protiv okoliša
 6. Austrijska iskustva u korištenju kontrolnih lista u istražnim radnjama na mjestu događaja
 7. Taktička intervencija: istraga, ispitivanje i intervjuiranje, istraživanje
 8. Primjeri dobre EU prakse- kako pripremiti dokumente i pokrenuti proces? Kako pripremiti izvješće o istrazi?
 9. SEVESO II direktiva – povijest, ciljevi, obveze i djelokrug
 10. Identifikacija SEVESO II postrojenja: pravna osnova, dodatno pravilo te pravilo 2%
 11. Izvješće o sigurnosti – opseg, elementi, zahtjevi, provedba.
  Procjena rizika i upravljanje rizicima. Procjena vjerojatnosti nastanka nesreće i njezinih posljedica. Mjere prevencije, kontrole i ublažavanja posljedica
 12. Glavni elementi Politike za sprječavanje nesreća velikih razmjera (MAPP) i Sustavi upravljanja sigurnošću (SMS), Primjer – SEVESO postrojenje u Linzu, Austrija
 13. Priprema i posjet SEVESO postrojenju
 14. Primjer suradnje nadležnih tijela u provedbi SEVESO direktive
 15. MARPOL konvencija - pregled
 16. Uloga inspektorata u nadzoru i otkrivanju kaznenih djela protiv okoliša – nadzor države luke, nadzor države zastave i Prilozi I, VI i sumpor
 17. Politike i propisi koji reguliraju onečišćenje, kemikalije i smeće (Prilozi IV i V i lučki prihvatni uređaji)
 18. Direktiva 2005/35/EC o onečišćenju s brodova i uvođenju kazna za prekršaje, dopunjena Direktivom 2009/123/EC
 19. Uloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje (112) u zaštiti hrvatskog dijela Jadranskog mora
 20. Nova okvirna direktiva o otpadu (2008/98/EC) i Direktiva o odlagalištima (1999/33/EC)
 21. Vrste otpada koji se ne smije odlagati na odlagalištu
 22. Obveze izdavanja dozvola i izvješćivanja o odlagalištima u Austriji, uključujući (samo) praćenje odlagališta
 23. Ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada-austrijsko iskustvo i primjer iz Republike Češke
 24. Pravilno prikupljanje i registracija opasnih tvari
 25. Ilegalno odlaganje otpada u / ili blizini vodotoka i podzemnih voda
   

Predavači, odnosno izlagači, na radionici bili su:
 • Karl Frauenberger (Austrija)
 • Alfred Wahlmueller (Austrija)
 • Alfred Moser (Austrija)
 • Andreas Moser (Austrija)
 • Meindert Vink (Nizozemska)
 • Martin Bilić (Hrvatska)
U okviru radionice obavljen je posjet postrojenju tvrtke AD Plastik d.d. u Solinu, koja se bavi proizvodnjom dijelova i pribora za motorna vozila (automobilska industrija) te proizvoda iz plastičnih masa.

Predstavnici tvrtke AD Plastik, iz Matoševe 8 u Solinu, upoznali su sudionike ove radionice s osnovnom djelatnošću i dosadašnjim razvojem ove tvrtke, te s postupcima i mjerama zaštite okoliša koje se u ovom pogonu provode u cilju smanjivanja negativnih utjecaja na okoliš iz postrojenja.


Izvješće pripremio:
Viši inspektor zaštite okoliša - Ante Znaor, dipl.ing. biol.
PJ Split, Uprava za inspekcijske poslove MZOPUG -a

 
Ispiši stranicu
Priopćenja Kontakti
Prenosimo Linkovi