ISKAZ INTERESA ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Objavljeno: 31.07.2018. 10:39 Ažurirano: 06.08.2018. 09:57

U cilju definiranja Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje projekata sanacije površina na kojima je nepropisno odbačen otpad u okoliš, pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da nam dostave podatke o nepropisno odbačenom otpadu u okoliš na njihovom području.

Ovaj iskaz interesa nije obvezujućeg karaktera niti će predstavljati uvjet za prijavu za EU sufinanciranje.

Potrebno je ispuniti priloženi obrazac, te dostaviti isti potpisan od strane odgovorne osobe, isključivo u elektronskom obliku, zaključno s 31. kolovozom, 2018. godine na e-mail: irena.relic@mzoe.hr.

Iskaz interesa za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada