Kontakti


UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
Pomoćnica ministra: Mr. sc. Marija Šćulac Domac
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
E-pošta: Marija.SculacDomac@mzoip.hr 

Željka Štor, administrativna tajnica
E-pošta: zeljka.stor@mzoip.hr


Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135