Kontakti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, Zagreb
Tel: 01/3717-111 (centrala)
Faks: 01/3717-149
OIB: 19370100881
MB: 2831309

Radno vrijeme Ministarstva je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati.
Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

KABINET MINISTRA

Ministar: dr. sc. Tomislav Ćorić
Tel: 01/3717-175
Faks: 01/3717-149
E-pošta: ministar@mzoe.hr

Državni tajnik: dr. sc. Mario Šiljeg
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426

Državni tajnik: Mile Horvat, dipl. iur.
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-149

Državni tajnik: Ivo Milatić
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022

Irena Relić, tajnica Kabineta ministra
Tel: 01/3717-175

Anja Bagarić, glavna savjetnica
Tel: 01/3717-175

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Glavna tajnica: Ivana Šuman 
Tel: 01/3717-109
Faks: 01/3717-181
Mihaela Žalac, tajnica - stručna referentica

E-pošta: glavno.tajnistvo@mzoe.hr

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Pomoćnica ministra: Anamarija Matak
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
Ivan Hus, tajnik - stručni referent

E-pošta: ivan.hus@mzoe.hr

UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
Pomoćnik ministra: Igor Čižmek
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
Tena Ćukli, tajnica
E-pošta: tena.cukli@mzoe.hr

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Pomoćnik ministra: Igor Kreitmeyer
Tel: 01/4866-102
Faks: 01/4866-100
Snježana Starčević, tajnica - stručna referentica
E-pošta: snjezana.starcevic@mzoe.hr

UPRAVA ZA ENERGETIKU
Pomoćnik ministra: Domagoj Validžić
Ulica grada Vukovara 78
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022
E-pošta: energetika@mzoe.hr

UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA
Pomoćnica ministra: Elizabeta Kos
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426
Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@mzoe.hr   

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Pomoćnica ministra: Snježana Hopp
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr
E-pošta: tajnica.inspekcija@mzoe.hr 

UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

SEKTOR ZA EU FONDOVE
Načelnik Sektora: Marko Markić
Tel: 01/ 3717-269 
Faks: 01/ 3717-122
E-pošta: marko.markic@mzoe.hr

SEKTOR ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA VODNOGA GOSPODARSTVA
Načelnica Sektora: Karmen Cerar
Tel: 01/ 6307-300
E-pošta: karmen.cerar@mzoe.hr

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE
Voditeljica Službe: Nikolina Petković Gregorić
Tel: 01/3717-209
Faks: 01/ 3717-149
E-pošta: nikolina.petkovicgregoric@mzoe.hr 

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE
Voditeljica Službe: Gordana Ruklić, dipl. soc. radnik
Tel: 01/3717-238
Faks: 01/ 3717-149
E-pošta: gordana.ruklic@mzoe.hr 

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Načelnik Sektora: Igor Vuković, dipl. iur.
Tel: 01/3717-932
Faks: 01/3717-149
E-pošta: igor.vukovic@mzoe.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Voditeljica Službe: Zorana Deljanin Matenda
Tel: 01/3717-914
Faks: 01/3717-149
E-pošta: press@mzoe.hr

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Voditeljica Službe: Ivana Jagar
Tel: 01/3717-145
Faks: 01/3717-149
E-pošta: ivana.jagar@mzoe.hr 


Upiti medija:

Tel: 01/3717-914
press@mzoe.hr

Upiti građana:
iz područja otpada: okolis.otpad@mzoe.hr   
prijave inspekciji zaštite okoliša: okolis.inspekcija@mzoe.hr
ostala pitanja: pitanja@mzoe.hr


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.