Kontakti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, Zagreb
Tel: 01/3717-111 (centrala)
Faks: 01/3717-149
OIB: 19370100881
MB: 2831309

Radno vrijeme Ministarstva je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati.
Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

KABINET MINISTRA

Državni tajnik: dr. sc. Mario Šiljeg
Tel: 01/3717-175
Faks: 01/3717-149

Irena Relić, tajnica Kabineta ministra
Tel: 01/3717-144
E-pošta: irena.relic@mzoip.hr

Mihaela Žalac, administrativna tajnica u Kabinetu ministra
Tel: 01/3717-175
E-pošta: ministar@mzoip.hr


UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Pomoćnik ministra: Nenad Šćulac
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: nenad.sculac@mzoip.hr
Ivan Hus, tajnik - stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mzoip.hr

UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
Tena Ćukli, tajnica
E-pošta: tena.cukli@mzoip.hr

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Pomoćnik ministra: Igor Kreitmeyer
Tel: 01/4866-102
Faks: 01/4866-100
E-pošta: igor.kreitmeyer@mzoip.hr
Snježana Starčević, tajnica - stručna referentica
E-pošta: snjezana.starcevic@mzoip.hr

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Pomoćnik ministra: Dario Matanović
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: pomocnik.inspekcija@mzoip.hr
E-pošta: tajnica.inspekcija@mzoip.hr

UPRAVA ZA ENERGETIKU
Pomoćnik ministra: Mate Rebić
Ulica grada Vukovara 78
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022
Martina Dimnjaković, tajnica - stručna referentica
E-pošta: energetika@mzoip.hr

UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA
Pomoćnica ministra: Elizabeta Kos
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426
Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@voda.hr

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Glavna tajnica: mag.iur. Vlatka Vraneković univ.spec. javna uprava
Tel: 01/3717-109
Faks: 01/3717-181
E-pošta: glavna.tajnica@mzoip.hr

SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU
Načelnica Sektora: mr. sc. Mira Medić
Tel: 01/ 3717-280
Faks: 01/ 3717-122
E-pošta: mira.medic@mzoip.hr

SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Načelnik Sektora: Igor Vuković, dipl. iur.
Tel: 01/3717-932
Faks: 01/3717-149
E-pošta: igor.vukovic@mzoip.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE
Voditeljica Službe: Gordana Ruklić, dipl. soc. radnik
Tel: 01/3717-238
Faks: 01/ 3717-122
E-pošta: gordana.ruklic@mzoip.hr  

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Voditeljica Službe: Ivana Jagar
Tel: 01/3717-145
Faks: 01/3717-149
E-pošta: ivana.jagar@mzoip.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Voditeljica Službe: Zorana Deljanin
Tel: 01/3717-914
E-pošta: zorana.deljanin@mzoip.hr

Upiti medija:

press@mzoip.hr

Upiti građana:
iz područja otpada: okolis.otpad@mzoip.hr  
prijave inspekciji zaštite okoliša: okolis.inspekcija@mzoip.hr  
ostala pitanja: pitanja@mzoip.hr 


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.