Ustrojstvo ministarstva

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva i to:

 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo
 3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 5. Uprava za zaštitu prirode
 6. Uprava za energetiku
 7. Uprava vodnoga gospodarstva
 8. Uprava za inspekcijske poslove
 9. Samostalni sektor za EU fondove
 10. Samostalni sektor za međunarodne odnose, europske poslove i odnose s javnošću
 11. Samostalna služba za unutarnju reviziju