Pomoćnik ministra Čižmek na 6. sastanku stranaka Aarhuške konvencije

Objavljeno: 14.09.2017. 11:00 Ažurirano: 14.09.2017. 13:18

Priopćenje za javnost

Na zajedničkom 6. Sastanku stranaka Aarhuške konvencije i 3. Sastanku stranaka Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih tvari) u Budvi, Crna Gora, donesena je Deklaracija iz Budve o okolišnoj demokraciji za našu održivu budućnost.

Deklaracijom se daje poruka kojom Aarhuška konvencija (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) i njen Protokol mogu doprinijeti provedbi globalnih Ciljeva održivog razvoja i Agende o održivom razvoju 2030 Ujedinjenih naroda. Potvrđuje se snažna posvećenost razvoju okolišne demokracije u svim njenim elementima, kroz pristup informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu i pristupu pravosuđu.

U Pan-europskoj regiji (UNECE) Konvencija i njen Protokol imaju važnu normativnu ulogu i pomažu jačanju uključivanja civilnog društva uključujući okolišne udruge, lokalne zajednice, akademske institucije i marginalizirane skupine u donošenju odluka.

Deklaracijom se ističe važna uloga Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih tvari) u razvoju platforme s informacijama o onečišćenju okoliša koja pomaže donositeljima odluka donijeti ispravne odluke u poticanju razvoja zelenog gospodarstva.

Na sastanku sudjeluju ministri, zamjenici ministara, državni tajnici i drugi čelnici delegacija 34 država i EU. Hrvatsku delegaciju predvodi pomoćnik ministra Igor Čižmek, a delegaciji se priključio i Veselko Grubišić, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori.

Više o događanju na: https://www.unece.org/index.php?id=45699

Hrvatska je izradila svoje IV. Nacionalno izvješće o provedbi Aarhuške konvencije i II. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR. Izvješća su dostupna na:

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/medunarodna-suradnja.html

Print