Poslovnom sektoru predstavljen Nacrt prijedloga Niskougljične strategije RH

Objavljeno: 14.07.2017. 19:00 Ažurirano: 01.01.1970. 01:00

Priopćenje za javnost

Javno predstavljanje i stručna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. godinu održani su danas u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Europska unija je postavila klimatske i energetske ciljeve za 2030. godinu u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskougljičnog gospodarstva. Obvezujući ciljevi Europske unije uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% u odnosu na 1990. godinu i udio obnovljivih izvora energije od najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije. Kao poželjan cilj ističe se povećanje energetske učinkovitosti za 30%.

U svrhu postizanja ovih zajedničkih europskih ciljeva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Nacrt prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. godinu koja će doprinijeti postizanju konkurentnog niskougljičnog gospodarstva Hrvatske do 2030. i 2050. godine.

Ovaj dokument bit će temeljni dokument društveno-gospodarskog razvoja koji će se obvezujuće prenijeti u sektorske politike i s njima biti dugoročno usklađen kako bi krajnji cilj za postizanje niskougljičnog gospodarstva bio ostvaren. U Nacrtu prijedloga Niskougljične strategije utvrđeno je niz mjera koje će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u različitim sektorima: energetici, industriji, prometu, kućanstvima i uslugama, poljoprivredi, korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu, gospodarenju otpadom.

„Preduvjet za zaokret prema niskougljičnom razvoju uključuje poticanje inovacija i tehnološkog razvoja, reformu obrazovanja i specijalizaciju za niskougljično gospodarstvo. Kroz ovu strategiju se ujedno postavio cilj povećanja sigurnosti opskrbe energijom, dostupnost i održivost energetskog sustava te smanjenja energetske ovisnosti. Važno je istaknuti da će niskougljični razvoj zasigurno doprinijeti smanjenju onečišćenja zraka što će pozitivno utjecati na zdravlje i kvalitetu života. Cilj nam je da ovaj oblik tranzicije u Hrvatskoj što prije istinski zaživi i dajemo punu podršku svima vama koji u tome vidite priliku za drugačiji i novi gospodarski razvoj i rast“ – rekao je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dr. sc. Mario Šiljeg.

Potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš istaknuo je kako se Strategijom niskougljičnog razvoja određuje put Hrvatske za tranziciju prema održivom konkurentnom gospodarstvu u kojem se gospodarski rast ostvaruje uz male emisije stakleničkih plinova. Naglasio je da je proces te tranzicije kontinuiran i dugotrajan, zahvaća cijelo društvo i gospodarstvo, ali to je i prilika za gospodarski rast i razvoj i otvaranje novih i do 80.000 radnih mjesta do 2030. godine te kreiranje rada i novih proizvoda. 

Print