Warning: Illegal string offset 'value' in /home/mzoip/public_html/inc/phpfastcache/abstract.php on line 61
Očevidnici | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Očevidnici

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike:

Zahtjevi za upis u očevidnike

Upute za upis u očevidnike

Pretraga Očevidnika moguća je na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u sklopu Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.