Prekogranični promet otpada

Sukladno članku 121. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 94/13), pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 (SL L 190, 12.07.2006) (pročišćeni tekst na hrvatskom i na engleskom jeziku), dužna je upisati se u:

  1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
  2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku

Naputak o očevidniku uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku (pdf)

Sukladno članku 175. stavku 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom osobe koje imaju potvrde o upisu u očevidnik Izvoznika neopasnog otpada dužne su podnijeti Zahtjev za upis u očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku do 23. siječnja 2014. godine.

Za obavljanje poslova vezanih za navedene Očevidnike koriste se sljedeći obrasci:

Katalog otpada - Smjernice za korištenje Priloga III-V Uredbe (EZ) 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada (pdf)

Kontakt za potrebe obavještavanja:
telefaks: 01/ 3717-212
e-pošta: najava.posiljke@mzoe.hr