Dan Dunava 2018.

Objavljeno: 29.06.2018. 07:42 Ažurirano: 29.06.2018. 12:57

Informacija

Republika Hrvatska bila je jedna od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite rijeke Dunav potpisavši Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav, 29. lipnja 1994. godine u Sofiji zajedno sa 9 drugih zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunjska, Slovačka, Ukrajina) i Europskom zajednicom, a ratificirala ju je 1996. godine od kada uspješno sudjeluje u njenom radu putem svoje delegacije i stručnjaka.
Konvencija je stupila na snagu 22. listopada 1998. godine nakon što su je ratificirale sve zemlje potpisnice. Danas Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav broji 14 država članica i Europsku uniju (uz navedene, članice su i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora).
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav je inicirala obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču te je odlučeno obilježavati svake godine taj dan kao Dana Dunava. Tako je 2004. godine u Vukovaru, na obali Dunava, proslavljen prvi Dan Dunava u Republici Hrvatskoj.
Od tada do danas obilježavamo ovaj dan kako bismo skrenuli pozornost ljudi koji žive uz rijeku, ali i ostalih građana, na značaj rijeka te poticali njihovu zaštitu i održivo korištenje kroz prigodne stručne, edukativne, kulturne i zabavne sadržaje u gradovima koji se nalaze neposredno na Dunavu.
Dan Dunava dolazi na kraju mjeseca lipnja, na čijem početku se obilježava Dan rijeke Save tako da sad već tradicionalno možemo reći da je lipanj u Hrvatskoj mjesec rijeka.

 

 

Print