EU inicijativa za oprašivače- poziv na ispunjavanje ankete

Objavljeno: 28.02.2018. 16:43 Ažurirano: 28.02.2018. 17:00

Informacija

Oprašivanje je jedan od ključnih procesa u prirodi i neophodan za proizvodnju hrane. U Europi su oprašivači primarno kukci, poput pčela i leptira, a neke od tih vrsta su udomaćene poput pčela medarica. Međutim, njihova pojavnost i broj vrsta se drastično smanjio u divljini. Smanjenje je najviše zabilježeno kod divljih pčela i leptira te je prema europskoj Crvenoj listi ugroženih životinja jedna od deset vrsta pčela i leptira pred izumiranjem. Najugroženiji su bumbari kod kojih na svake četiri vrste dolazi jedna vrsta koja je pred izumiranjem, dok je i kod ostalih oprašivača zabilježeno smanjenje populacija i brojnost vrsta. Oko 78 % divljih biljaka u umjerenom pojasu Europe razmnožava se pomoću životinjskih oprašivača, dok čak 84% svih usjeva ima neku korist.

Oprašivači imaju veliki utjecaj na količinu i kvalitetu usjeva, te se procjenjuje da su za oko 15 milijardi eura godišnje poljoprivredne proizvodnje direktno zaslužni oprašivači. Potreba za strateškom intervencijom u svrhu zaštite oprašivača prepoznata je na globalnoj razini, a kao direktne prijetnje oprašivačima izdvojene su promjene u korištenju i uporabi zemljišta, intenzivna poljoprivreda i uporaba pesticida, zagađenje okoliša, invazivne strane vrste, patogeni te promjene u klimi. Iako je Europska unija uspostavila niz mjera koje su korisne za oprašivače, posebice u okviru politike zaštite okoliša i zdravlja, srednjoročna revizija EU Strategije za bioraznolikost do 2020. godine ukazala je na mogućnost da se oprašivanje u EU značajno smanjuje.

Stoga je Europska komisija pokrenula EU inicijativu za oprašivače te je 1. prosinca 2017. objavila dokument, u kojem se navodi nekoliko specifičnihciljeva: poboljšati znanje o oprašivačima, dodatno istražiti uzroke smanjenja broja oprašivača, podići svijest i poboljšati suradnju i razmjenu znanja o oprašivačima.Težište je na divljim oprašivačima, ali će aktivnosti pod ovom inicijativom također pozitivno utjecati i na udomaćene oprašivače, naročito pčele medarice.Jedna od aktivnosti su i konzultacije s građanima i dionicima koje uključuju:konzultacije sa stručnim skupinama Europske komisije, radionice za stručnjake i nadležna tijela iz država članica koja se bave oprašivačima, očuvanjem bioraznolikosti, upravljanjem zemljištem u ruralnom području, posebice poljoprivrednim zemljištem te urbanim razvojem i planiranjem te otvorene javne konzultacije koje su dostupne na stranicama Europske komisije do 5. travnja.

Pozivamo vas da ispunjavanjem ankete doprinesete promišljanju ove teme.

Print