Grad Crikvenica u užem izboru za dodjelu nagrade 'Istanbul Environment Friendly City Award'

Objavljeno: 08.11.2017. 13:17 Ažurirano: 08.12.2017. 16:06

Priopćenje za javnost

Grad Crikvenica odabran je u uži izbor kandidiranih mediteranskih gradova za dodjelu nagrade „Istanbul Environment Friendly City Award“ (Istanbulska nagrada za grad-prijatelj okoliša).

Uz Grad Crikvenicu u užem izboru se nalaze Izmir u Turskoj i Tel Aviv-Yafo u Izraelu.

U okviru aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP/MAP) i provedbe Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonske konvencije), čija je ugovorna stranaka i Republika Hrvatska, na 19. sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije usvojena je Odluka o uspostavi nagrade za grad koji je prijatelj okoliša, a koja se pod nazivom „Istanbul Environment Friendly City Award“ (Istanbulska nagrada za grad-prijatelj okoliša) dodjeljuje mediteranskim obalnim gradovima koji imaju naglašena obilježja održivosti.

Pod održivim obalnim gradom podrazumijeva se obalni grad koji u odnosu na korištenje mora kao resursa postupa na učinkovit, održiv i uravnotežen/pravedan način te smanjuje svoj utjecaj na morski i obalni okoliš kao i svoj negativan utjecaj na klimatske promjene upravljajući okolišem na dobrobit postojećih i budućih generacija. U tom smislu, grad – prijatelj okoliša je obalni grad u kojem ljudi imaju visoku kvalitetu života te čiji se razvoj provodi na održivi način unutar nosivog kapaciteta zdravih ekosustava.

Ideja o dodjeli nagrade pokrenuta je na 18. Sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije koji se održao u Istanbulu 2013. godine i na kojem je kroz donošenje Istanbulske deklaracije prepoznata potreba uspostave i jačanja suradnje na svim razinama, uključujući i lokalne vlasti u cilju unaprjeđenja provedbe Barcelonske konvencije i njenih protokola te ostalih UNEP/MAP-ovih strateških, programskih i planskih dokumenata.

Cilj dodjele ove nagrade je prepoznavanje i nagrađivanje napora lokalnih vlasti na unaprjeđenju okoliša i kvalitete života te promoviranje održivog razvoja mediteranskih gradova. Također, gradove se želi potaknuti na daljnje napore i ostvarivanje budućnosti u kojoj će upravljanje okolišem na održivi način biti temelj njihova daljnjeg razvitka. Na taj način ovi gradovi mogu postati pozitivni primjeri i motivacija ostalim gradovima. Ova nagrada je ujedno i alat za podizanje razine svijesti šire javnosti o kakvoći okoliša i važnosti utjecaja urbanih tema u provedbi održivog razvoja.

Mogućnost prijave na prvi otvoren natječaj za dodjelu ove nagrade imali su obalni gradovi bez obzira na njihovu veličinu, a osnovne kategorije kriterija za selekciju gradova uključivale su zaštitu prirode i bioraznolikost, izgrađen okoliš, društvenu, ekonomsku i kulturnu održivost i upravljanje.

Nakon provedenog postupka evaluacija prijava od strane stručnog tijela UNEP/MAP-a, Grad Crikvenica je, pored gradova Izmir u Turskoj i Tel Aviv-Yafo u Izraelu, odabran u uži krug prijavljenih gradova kandidata za dodjelu nagrade.

Konačno rangiranje navedenih gradova za prvo dodjeljivanje nagrade provodi se elektroničkim javnim glasanjem u trajanju od dva tjedna, a koje je započelo 7. studenog 2017.

Podršku Gradu Crikvenici u pokušaju da osvoji ovu vrijednu nagradu kao priznanje za dosadašnje aktivnosti na području održivog razvoja obalnih gradova može se dati glasovanjem na linku http://planbleu.org/en/istanbul-environment-friendly-city-award-public-voting-open-until-21-november-2017  

Nakon rangiranja na temelju elektroničkog javnog glasanja, žiri za dodjelu nagrade kojeg čine predstavnici Biroa Barcelonske konvencije i predsjednik Upravnog odbora Mediteranske komisije održivog razvoja, donijet će odluku kojem gradu će biti svečano uručena nagrada na 20. Sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije koji će se održati u Tirani u Albaniji u prosincu 2017.godine. 

Print