Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite

Objavljeno: 10.09.2018. 14:34 Ažurirano: 10.09.2018. 14:46

Priopćenje za javnost

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Danas potpisanim Ugovorom osigurana su sredstva za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite, tj. stvaraju se preduvjeti za jedinstveni komunikacijski sustav za sve žurne službe u Republici Hrvatskoj.

U okviru projekta nabavit će se 6 baznih stanica sa dva bazna radija, 5 mobilnih kofera gateway, 3 nadzorne konzole, 2.700 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, 300 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, ali sa većom snagom signala, 900 radio uređaja za ugradnju u vozilo ili u stacionarno kućište, 45 stolnih kućišta za stacionarni radio uređaj sa pripadajućom antenom te 3 kompleta SW za programiranje s pripadajućim kablovima.

„Vjerujem kako ćemo nabavkom opreme svim našim nositeljima sigurnosti omogućiti još bolju komunikaciju jer, kao što znate, pripremljenost i učinkovita reakcija su najvažnije pretpostavke u suočavanju s kriznim situacijama“ rekao je ministar Ćorić.

Projekt „Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite“ vrijedan je 37.150.000 kuna od čega je 31.577.500 kuna, odnosno 85%, osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ Preostalih 15 % u iznosu od 5.572.500 kuna osigurao je MUP kao korisnik.

„Ovo je jedna od većih, ako ne i najvećih nabava ove vrste za sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj ikad. Postići ćemo interoperabilnost svih operativnih snaga koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju, podići učinkovitost tog sustava u pogledu informiranja, ali i u pogledu zapovijedanja i rukovođenja, čime se podiže ukupna sposobnost sustava na reakciju na krizna stanja, a time podižemo, ono što je i krajnji cilj, razinu zaštite ljudi i imovine u događajima koji su obilježeni kao humanitarne katastrofe, požari, poplave, potresi i sl.“, naglasio je ministar Božinović.

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj. Također, poboljšat će se komunikacija među stožerima, zapovjedništvima i postrojbama civilne zaštite, vatrogastva, policije, vojske, gorske službe spašavanja i hitne pomoći na nivou države, županija, gradova i općina.

Generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je kako je siguran i pouzdan komunikacijski sustav od iznimne važnosti i tijekom provedbe mjera obrane od poplava jer omogućuje bolju koordinaciju svih aktivnosti i operativno vođenje aktivnih mjera obrane od poplava od strane većeg broja različitih sudionika. „Isto tako, u mogućim izvanrednim situacijama daje dodatnu sigurnost jer omogućuje brzu reakciju i koordinaciju svih snaga za potrebe žurnog djelovanja kao i za eventualnu provedbu mjera zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine na područjima koja su ugrožena od poplava“ naglasio je Đuroković.

Planirano razdoblje provedbe projekta je do veljače 2020. godine.

Print