Otvoreno savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnoga otpada na području RH

Objavljeno: 29.10.2018. 13:52 Ažurirano: 05.11.2018. 14:02

Priopćenje za javnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se do 27. studenoga 2018. godine. Sve primjedbe, prijedloge, mišljenja dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na svojoj mrežnoj stranici, u kategoriji Savjetovanja s javnošću- otvorena Savjetovanja, objavilo Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnoga otpada na području Republike Hrvatske.

Obaveze Republike Hrvatske koje se odnose na odlagališta otpada određene su pristupnim ugovorom Europskoj uniji, a te obveze su prenesene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Tako se Republika Hrvatska obvezala smanjiti količine biorazgradivoga komunalnoga otpada koji se odlaže na odlagališta, kao i da sva odlagališta otpada do 31. prosinca 2018. godine moraju ispunjavati uvjete iz Direktive odlagalištima otpada te smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagališta. To znači da odlagališta moraju udovoljavati uvjetima u smislu dozvola, tehničke opremljenosti, načina prihvata i odlaganja otpada, vrste i količine otpada koja se odlaže i monitoringa. Sva odlagališta otpada koja ne ispunjavaju navedene uvjete nakon 31. prosinca 2018. godine moraju biti zatvorena. 

Na temelju mjere iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine je izrađen Prijedlog dinamike zatvaranja odlagališta neopasnoga otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnoga otpada sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.

Cilj donošenja ovoga dokumenta je usklađenje svih preostalih odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj s propisanim uvjetima u definiranom roku te zatvaranje odlagališta koja ne mogu biti usklađena s propisanim uvjetima.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se do 27. studenoga 2018. godine. Sve primjedbe, prijedloge, mišljenja dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr.

Print