Potpisani Ugovori za vodno-komunalne projekte vrijedne 1.515.911.057 kuna

Objavljeno: 26.07.2018. 15:53 Ažurirano: 06.08.2018. 14:54

Priopćenje za javnost

Riječ je o projektima za područje Novog Vinodolskog, Novalje, Umaga i Vrbovca.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Novog Vinodolskog, Novalje, Umaga i Vrbovca potpisani su danas u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda. Uz predstavnike vodno-komunalnih tvrtki, krajnjih korisnika, ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Tom prigodom ministar Ćorić istaknuo je kako će kroz ova četiri projekta u vodno–komunalnu infrastrukturu biti uloženo 1.515.911.057 kuna. “Doista, ovaj iznos razlog je za veselje, no sada slijedi druga, još zahtjevnija faza posla“ rekao je i dodao kako veći dio sredstava, 854.956.355 HRK, za ova četiri projekta čine bespovratna EU sredstva.

U okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.", a odakle se financiraju i ova četiri projekta, Republici Hrvatskoj za vodno-komunalne projekte dostupno je 1,05 milijardi eura (7,9 milijardi HRK). Do sada su potpisani ugovori za 35 projekta čija je vrijednost 13,3 milijardi HRK (s PDV-om).

„Naš cilj je maksimalno iskoristiti dostupnu alokaciju, a samim time i povećati dostupnost vode za ljudsku potrošnju, očuvati tlo i podzemne vode te osigurati kvalitetniji život s obzirom na to da će se oko 30 000 stanovnika u ovim gradovima i općinama spojiti na sustave odvodnje“ zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Novalja“ vrijedan je 310.441.862,11 HRK (s PDV-om). Ukupna prihvatljivi troškovi su 248.353.489,69 HRK od čega bespovratna EU sredstva su 172.494.435,80 HRK (69,46 % prihvatljivih troškova). Preostali dio 75.859.053,88 HRK osiguran je kroz nacionalno sufinanciranje. Po 25.286.351,29 HRK osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode. Grad Novalja 10.286.351,29 HRK, a 15.000.000,00 HRK Komunalije d.o.o. Novalja. Realizacijom projekta Novalja, do kraja 2022. godine, izgradit će se gotovo 3 km vodoopskrbnih cjevovoda te oko 50 km kanalizacijskih cjevovoda te će se priključenost na sustav odvodnje povećati sa 69 % na 97 %. Izgradnjom vodospreme na lokaciji „Komorovac“ osigurat će se dovoljne količine vode za ljudsku potrošnju i u ljetnim mjesecima.

Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija, Novigrad istarski

Projekt „Poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad istarski“ vrijedan je 556.694.338,33 HRK (s PDV-om). Ukupni prihvatljivi troškovi su 445.355.470,66 HRK od čega bespovratna EU sredstva su 316.810.294,39 HRK (71,14 % prihvatljivih troškova). Preostali dio 128.545.176,27 HRK osiguran je kroz nacionalno sufinanciranje. Po 42.848.392,09 HRK osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Realizacijom projekta do kraja studenoga 2023. povećat će se priključenost na javni sustav odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Umag – Savudrija s postojećih 79 % na 92 % i aglomeracije Novigrad Istarski s postojećih 93 % na 94 %. Konkretno, riječ je o 90.071 potrošača.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenici i Selce“ vrijedan je 459.545.345,35 HRK (s PDV-om). Ukupni prihvatljivi troškovi su 367.636.276,28 HRK od čega bespovratna EU sredstva su 261.119.567,03 HRK (71,02 % prihvatljivih troškova) Preostali dio 106.516.709,25 HRK osiguran je kroz nacionalno sufinanciranje. Po 39.056.126,77 HRK osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode. Preostali dio 28.404.455,71 HRK osigurat će KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski kao korisnik Realizacijom ovoga projekta, do kraja kolovoza 2023. godine, izgradit će 90 kilometara cjevovoda. Time će se priključenost na sustav odvodnje u Novom Vinodolskom povećati na 83 %, a na području Crikvenice i Selca na 86 %. Također, u sklopu projekta bit će izgrađena dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čime će cjelokupni sustav biti usklađen sa zahtjevima EU Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ vrijedan je 189.229.512,65 HRK (s PDV-om). Ukupni prihvatljivi troškovi su 151.383.610,12 HRK od čega su bespovratna EU sredstva su 101.532.059,45 HRK (67,06 % prihvatljivih troškova). Preostali dio, 49.851.550,67 HRK, bit će osiguran kroz nacionalno sufinanciranje. Po 19.940,620,27 HRK osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, a 9.970.310,13 HRK osigurat će Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Realizacijom ovoga projekta, do kraja listopada 2021. godine, izgradit će se 56,8 km cjevovoda sustava javne odvodnje. Time će se povećati priključenost na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa 37,6 % na 83 %.

Print