Radni sastanak na temu gospodarenja otpadom u Požeško-slavonskoj županiji

Objavljeno: 03.07.2018. 14:22 Ažurirano: 03.07.2018. 14:38

Priopćenje za javnost

Radni sastanak na kojem je sagledana trenutna situacija na području gospodarenja otpadom, a kako bi se poduzele aktivnosti za ubrzavanje i realizaciju obveza koje proizlaze iz Uredbe, odnosno Zakona o održivom gospodarenju otpadom održan je danas s predstavnicima Požeško- slovenske županije i jedinicama lokalne samouprave s tog područja.

Cilj radnog sastanka bio je predstaviti mogućnosti sufinanciranja mjera koje jedinice lokalne samouprave trebaju provesti tijekom 2018. godine kako bi ispunile svoje zakonske obveze.

Govoreći o aktivnostima Ministarstva na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, istaknuto je kako je cilj u što kraćem vremenskom razdoblju kreirati sve pretpostavke za uspješno gospodarenje otpadom. Za realizaciju toga cilja, odnosno kako bi se do 2020. osiguralo odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla te odvojeno sakupljalo, recikliralo i oporabilo 70 % neopasnog građevnog otpada, istaknuto je,  potrebna je suradnja Ministarstva i jedinica lokalne samouprave odnosno edukacija građana te nabava infrastrukture. Za to su Republici Hrvatskoj na raspolaganju EU sredstva u iznosu od 475 milijuna eura.

Ta sredstva dijelom će biti iskorištena za nabavu potrebne infrastrukture  - spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta kao i postrojenja za sortiranje, odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. kao i za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biootpada. U 2018. godini se nastavlja s aktivnostima zatvaranja i sanacije odlagališta u cijeloj Republici Hrvatskoj. Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacija odlagališta otpada vrijedan je 80 milijuna kuna. U tijeku je i Javni poziv za izobrazno-informativne aktivnosti u okviru kojega je osigurano 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava.

Inače, radni sastanak u Požeško-slavonskoj županije dio je ciklusa sastanaka koji će završiti u petak 5. srpnja posjetom Primorsko-goranskoj županiji. Dobrobit ovoga načina rada prepoznali su župani, gradonačelnici i načelnici na kojima je da iskoriste mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava za infrastrukturu te provedu odvajanje otpada.

Print