Postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada u Ivanić Gradu operatera Aeks d.o.o.

Građevina za skladištenje otpada u Šibeniku

Postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada operatera Dezinsekcija d.o.o.

Bioplinsko postrojenje Orlovnjak snage 1,7 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Općina Antunovac

Mobilno postrojenje za obradu otpada na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo kraj Karlovca

Postrojenje za proizvodnju metilestera biljnog ulja (MEBU) - biodizela, Netretić

Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije 'Marišćina'

Postrojenje za intenzivan uzgoj tovnih svinja u Podravskim Sesvetama

Kombi kogeneracijska elektrana (KKE) Sisak 230 MWE/50 MWT (TE Sisak blok C)

Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije 'Kaštijun'